ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມ ສຳ ເລັດມາສູ່ຫົວຂອງທ່ານແລະຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວມາສູ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານ. - Ziad K. Abdelnour
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມ ສຳ ເລັດມາສູ່ຫົວຂອງທ່ານແລະຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວມາສູ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານ. - Ziad K. Abdelnour

ຊີວິດມາພ້ອມກັບຄວາມກ້າວ ໜ້າ ແລະຈຸດອ່ອນຂອງມັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີການເດີນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ພາພວກເຮົາໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ…
ຢ່າສັນຍາວ່າເມື່ອທ່ານມີຄວາມສຸກ. ຢ່າຕອບເມື່ອທ່ານໃຈຮ້າຍ. ແລະຢ່າຕັດສິນໃຈໃນເວລາທີ່ທ່ານໂສກເສົ້າ. - Ziad K. Abdelnour
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຢ່າສັນຍາວ່າເມື່ອທ່ານມີຄວາມສຸກ. ຢ່າຕອບເມື່ອທ່ານໃຈຮ້າຍ. ແລະຢ່າຕັດສິນໃຈໃນເວລາທີ່ທ່ານໂສກເສົ້າ. - Ziad K. Abdelnour

ຢ່າສັນຍາວ່າເມື່ອທ່ານມີຄວາມສຸກ. ຢ່າຕອບເມື່ອທ່ານໃຈຮ້າຍ. ແລະຢ່າຕັດສິນໃຈໃນເວລາທີ່ທ່ານໂສກເສົ້າ. - Ziad …
ສັງຄົມຈະຕັດສິນທ່ານຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະນັ້ນຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ. - Ziad K. Abdelnour
ອ່ານ​ຕື່ມ

ສັງຄົມຈະຕັດສິນທ່ານຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະນັ້ນຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ. - Ziad K. Abdelnour

ສັງຄົມຈະຕັດສິນທ່ານຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະນັ້ນຈົ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ. - Ziad K. Abdelnour