ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມ ສຳ ເລັດມາສູ່ຫົວຂອງທ່ານແລະຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວມາສູ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານ. - Ziad K. Abdelnour
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມ ສຳ ເລັດມາສູ່ຫົວຂອງທ່ານແລະຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວມາສູ່ຫົວໃຈຂອງທ່ານ. - Ziad K. Abdelnour

ຊີວິດມາພ້ອມກັບຄວາມກ້າວ ໜ້າ ແລະຈຸດອ່ອນຂອງມັນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີການເດີນທາງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ພາພວກເຮົາໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ…