ທຸກໆຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຄວາມຈິງ, ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະຕິດຕາມພວກເຂົາ. - Walt Disney
ອ່ານ​ຕື່ມ

ທຸກໆຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນຄວາມຈິງ, ຖ້າພວກເຮົາມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະຕິດຕາມພວກເຂົາ. - Walt Disney

ເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງຄວາມຝັນຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ບັນລຸພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຢຸດຕິດຕາມພວກເຂົາ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຫ້…