ເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ເຄີຍສຸດ, ແຕ່ຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດ. - Robert H. Schuller
ອ່ານ​ຕື່ມ

ເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ເຄີຍສຸດ, ແຕ່ຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດເຮັດ. - Robert H. Schuller

ຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງຈິດສາມາດເປັນວິທີທາງທີ່ຍາວນານໃນການຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາ…
ເບິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະໄວ້ຢູ່ສະ ເໝີ. ຢ່າເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານສູນເສຍໄປ. - Robert H. Schuller
ອ່ານ​ຕື່ມ

ເບິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະໄວ້ຢູ່ສະ ເໝີ. ຢ່າເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານສູນເສຍໄປ. - Robert H. Schuller

ຄຳ ອ້າງອີງນີ້ຢາກໃຫ້ທ່ານສາມາດຕ້ານກັບ ກຳ ລັງທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດຂອງ ທຳ ມະຊາດຂອງມະນຸດແລະພັດທະນາສິ່ງ ໃໝ່ໆ …