ຂໍໃຫ້ທາງເລືອກຂອງເຈົ້າສະທ້ອນເຖິງຄວາມຫວັງຂອງເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈົ້າ. - Nelson Mandela
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຂໍໃຫ້ທາງເລືອກຂອງເຈົ້າສະທ້ອນເຖິງຄວາມຫວັງຂອງເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຈົ້າ. - Nelson Mandela

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກ້າວສູ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງຊີວິດ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການ…