ທ່ານບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ທີ່ຫຼົງລືມຈົນກວ່າທ່ານຈະເຊົາພະຍາຍາມ. - Mike Ditka
ອ່ານ​ຕື່ມ

ທ່ານບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ທີ່ຫຼົງລືມຈົນກວ່າທ່ານຈະເຊົາພະຍາຍາມ. - Mike Ditka

ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຈິງທີ່ວ່າການເຮັດວຽກ ໜັກ ກໍ່ຈະເກັບກ່ຽວຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ. ຊີວິດແມ່ນ…