ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - John Wooden
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - John Wooden

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ຂ້ອຍຄິດໃນແງ່ບວກທີ່ຜູ້ປະຕິບັດເຮັດຜິດ. - …