ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຫຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້. - ບໍ່ຮູ້

ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຫຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້. - ບໍ່ຮູ້

ເປົ່າ

ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຫຍັງເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
- ບໍ່ຮູ້

ທ່ານອາດຕ້ອງການ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄຽດຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ ຈຳ ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບພອນຫລາຍປານໃດ. - ບໍ່ຮູ້
ອ່ານ​ຕື່ມ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄຽດຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ ຈຳ ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບພອນຫລາຍປານໃດ. - ບໍ່ຮູ້

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຄຽດຫລາຍປານໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ ຈຳ ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບພອນຫລາຍປານໃດ. - ວົງຢືມທີ່ບໍ່ຮູ້:
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ປະຖິ້ມອະດີດຂອງເຈົ້າໃນອະດີດ, ມັນຈະ ທຳ ລາຍອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ. ດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບສິ່ງທີ່ມື້ນີ້ມີການສະເຫນີ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບສິ່ງທີ່ມື້ວານນີ້ໄດ້ເອົາໄປ. - ບໍ່ຮູ້
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ປະຖິ້ມອະດີດຂອງເຈົ້າໃນອະດີດ, ມັນຈະ ທຳ ລາຍອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ. ດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບສິ່ງທີ່ມື້ນີ້ມີການສະເຫນີ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບສິ່ງທີ່ມື້ວານນີ້ໄດ້ເອົາໄປ. - ບໍ່ຮູ້

ທ່ານຕ້ອງສະຫລາດພໍທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ອະດີດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນອະດີດ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງ…
ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເງົາຂອງອະດີດຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ປະຕູຂອງອະນາຄົດຂອງທ່ານເຂັ້ມຂື້ນ. ໃຫ້ອະໄພແລະປ່ອຍໄປ. - ບໍ່ຮູ້
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເງົາຂອງອະດີດຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ປະຕູຂອງອະນາຄົດຂອງທ່ານເຂັ້ມຂື້ນ. ໃຫ້ອະໄພແລະປ່ອຍໄປ. - ບໍ່ຮູ້

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເງົາຂອງອະດີດຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ປະຕູຂອງອະນາຄົດຂອງທ່ານເຂັ້ມຂື້ນ. ໃຫ້ອະໄພແລະປ່ອຍໄປ. - …