ຊີວິດກໍ່ເປັນຕາຢ້ານເກີນໄປ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ, ສຽງດັງທີ່ຈະຊື່ນຊົມຄວາມງຽບ, ແລະການບໍ່ມີຄຸນຄ່າກັບການມີ. - ບໍລິຈາກເງິນ

ຊີວິດກໍ່ເປັນຕາຢ້ານເກີນໄປ. ມັນຕ້ອງມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ຈະຮູ້ວ່າຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ, ສຽງດັງທີ່ຈະຊື່ນຊົມຄວາມງຽບ, ແລະການບໍ່ມີຄຸນຄ່າກັບການມີ. - ບໍລິຈາກເງິນ

ເປົ່າ

ຊີວິດເປັນເລື່ອງແປກແລະນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ແນ່ນອນຈົນກວ່າແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະສູນເສຍມັນ. ແມ່ນແລ້ວ, ເບິ່ງອ້ອມຮອບ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້, ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຈະຈັບ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຖ້ອຍ ຄຳ ເຫລົ່ານີ້.

ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າຫຍັງຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ. ພວກເຮົາຖືເອົາສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຍອມຮັບແລະບໍ່ຫຍຸ້ງທີ່ຈະເບິ່ງພວກເຂົາແລະຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຈິດຕະສາດຂອງພວກເຮົາມັກເຮັດວຽກ!

ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່ານັ້ນເມື່ອພວກເຮົາສູນເສຍມັນໄປ. ເວົ້າຖືກວ່າມັນຕ້ອງມີຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈເມື່ອຮູ້ວ່າຄວາມສຸກແມ່ນຫຍັງ!

ທ່ານຈະບໍ່ເຄີຍຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສຸກ, ແລະບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານມີຄວາມສຸກຈົນກວ່າແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຄວາມໂສກເສົ້າໃນຊີວິດຂອງທ່ານ.

ຜູ້ອຸປະຖໍາ

ທ່ານຄວນປະສົບກັບມື້ທີ່ບໍ່ດີເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ ດຳ ລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລະມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດເວລານີ້.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມງຽບສະຫງັດເທົ່ານັ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງລົບກວນອ້ອມຮອບທ່ານ.

ອີກທາງ ໜຶ່ງ, ມັນສາມາດຂຽນໄດ້ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມງຽບແລະຄວາມສະຫງົບອ້ອມຂ້າງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຄືແນວໃດຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານ.

ພ້ອມກັນນີ້, ທ່ານຍັງຈະສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄຸນຄ່າຂອງການມີ ໜ້າ ຂອງຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບທ່ານພຽງແຕ່ເມື່ອຄົນນັ້ນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.

ຜູ້ອຸປະຖໍາ

ມັນເປັນພຽງແຕ່ການບໍ່ມີບຸກຄົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າລາວມີຢູ່. ເມື່ອມີຄົນຢູ່ອ້ອມຕົວທ່ານສະ ເໝີ, ພວກເຮົາມັກຈະເອົາຄົນນັ້ນມາໃຫ້.

ພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາມີແມ່ຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນສະ ເໝີ ສຳ ລັບພວກເຮົາ, ເຮັດວຽກທຸກຢ່າງຂອງຄົວເຮືອນ, ແລະດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າລາວມີຈົນກວ່າແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລາວຈະໄປບ່ອນອື່ນ.

ໃນທາງດຽວກັນ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈົນເຖິງເວລາທີ່ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ສາມາດຮຽນຮູ້ຄຸນຄ່າໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນນັ້ນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.

ສະນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ສະ ເໝີ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບສິ່ງຕ່າງໆ ຈົນກ່ວາພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຫຍັງທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຂົາເມື່ອພວກເຂົາຫາຍໄປ.

ຜູ້ອຸປະຖໍາ
ທ່ານອາດຕ້ອງການ
ຫວັງວ່າສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ກຽມຕົວ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເອົາທຸກສິ່ງທີ່ມາສູ່ທ່ານ. - ບໍລິຈາກເງິນ
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຫວັງວ່າສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ກຽມຕົວ ສຳ ລັບສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະເອົາທຸກສິ່ງທີ່ມາສູ່ທ່ານ. - ບໍລິຈາກເງິນ

ທ່ານຄວນມີຄວາມຫວັງດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງວ່າຈະມີອຸປະສັກທີ່ມາຕາມທາງຂອງທ່ານ. ຊີວິດບໍ່ໄດ້…
ຄົນສະຫລາດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກລຸ່ມຂອງນໍ້າສ້າງຫຼາຍກ່ວາຄົນໂງ່ສາມາດເບິ່ງຈາກເທິງພູ. - ບໍລິຈາກເງິນ
ອ່ານ​ຕື່ມ

ຄົນສະຫລາດສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກລຸ່ມຂອງນໍ້າສ້າງຫຼາຍກ່ວາຄົນໂງ່ສາມາດເບິ່ງຈາກເທິງພູ. - ບໍລິຈາກເງິນ

ຊີວິດໃຫ້ໂອກາດຕ່າງໆແກ່ພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນ, ປະສົບການຕ່າງໆຫລໍ່ຫລອມພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາ…
ພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດ, ປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເມື່ອຂ້ອຍສົງໄສເຈົ້າ, ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນທາງ. ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ກຳ ລັງຂອງເຈົ້າແມ່ນ ກຳ ລັງຂອງຂ້ອຍ. ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ຍ່າງໃນມື້ນີ້ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມຮັກ. - ບໍລິຈາກເງິນ
ອ່ານ​ຕື່ມ

ພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດ, ປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເມື່ອຂ້ອຍສົງໄສເຈົ້າ, ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນທາງ. ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ ກຳ ລັງຂອງເຈົ້າແມ່ນ ກຳ ລັງຂອງຂ້ອຍ. ຊ່ວຍຂ້ອຍໃຫ້ຍ່າງໃນມື້ນີ້ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄວາມຮັກ. - ບໍລິຈາກເງິນ

ພຣະເຈົ້າ, ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດ, ປິ່ນປົວຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ເມື່ອຂ້ອຍສົງໄສເຈົ້າ, ໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນທາງ. ໃຫ້​ຂ້ອຍ…